Новини

Актуализиране на публикациите след влизане в сила на новия Закон за марките и географските означения

юли 10, 2019

от

На 6 юни 2019 година, Министерският съвет внесе в Народното събрание на Република Българя проекта на нов Закон за марките и географските означения, като на 27 юни 2019 година споменатият законопроект беше и приет на първо четене от Народното събрание. В новината публикувана на сайта от 21 февруари 2019 година и в интервю за Economy.bg, адв. Красимира Кадиева коментира най-важните положения в проекта на нов Закон за марките и географските означения.

Тъй като настоящият уеб сайт съдържа редица публикации /статии/ в областта на марките и географските означения, които са съобразени със сега действащия закон, след като новият Закон за марките и географските означения влезе в сила, постепенно ще бъде извършена актуализация на релевантните публикации.

error: Content is protected !!