В Патентното ведомство на Република България се проведе семинар на тема „Производства по спорове“

На 18.06.2019 година, в сградата на Патентното ведомство на Република България, се проведе семинар на тема „Производства по спорове“, на който семинар лектори бяха експерти от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Работният език на събитието беше английски език и бяха разгледани следните теми: „Представяне на Апелативните състави на СЕСИС“, „Процедури по спорове“, „Доказателства […]