Проекти

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 3 и 5 от Ницската класификация на стоките и услугите

юни 20, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза нов клиент, който произвежда продукти от класове 3 и 5 от Ницската класификация на стоките и услугите и ни възложи регистрацията на използваната до момента марка като марка на Европейския съюз пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Марката на ЕС има действие на територията на всички страни-членки на ЕС. Проведохме среща с клиента, на която му разяснихме кои са всички фази на регистрационната процедура както и отговорихме на въпросите му. Предоставихме на клиента брошура съдържаща полезна информация относно марките, а също така и електронна книга с полезни статии за марките. Извършихме предварително проучване и се оказа, че не се нарушават чужди по-ранни права и марката е достатъчно отличителна, за да премине експертизата по абсолютни основания за отказ, след което пристъпихме към заявяване на марката за регистрация. Марката е словна марка, изписана с латински букви. След като подадохме заявката беше извършено заплащането на държавните такси за регистрация на марка за два класа стоки. Заявката премина успешно формалната експертиза и експертизата по същество и беше публикувана в бюлетина на Службата. В тримесечния срок не бяха подадени опозиции и след няколко дни получихме свидетелството за регистрация на марката по електронен път, което предоставихме на клиента и с това приключихме процедурата по регистрация на марката през юни 2019 година.

error: Content is protected !!