Проекти

Изготвихме две политики за поверителност

юни 18, 2019

от

През юни 2019 година към нас се обърна клиент, който ни възложи изготвянето на две Политики за защита на личните данни или т.нар. Политики за поверителност, които да бъдат изготвени на български език за два електронни магазина. Клиентът ни предостави достъп до двата уеб сайта, за да може да изготвим документите в съответствие с изискванията залегнали в чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Изготвените от нас Политики за защита на личните данни съдържат цялата необходима информация, която следва да се предостави на физическите лица съгласно чл.13 от Регламента.  Политиките бяха съставени в уговорения срок и предоставени на клиента, като впоследствие бяха одобрени от него, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!