Проекти

Изготвихме Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на електронен магазин

май 08, 2019

от

През април 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин за търговия със стоки в областта на разкрасителната индустрия. Клиентът ни потърси във връзка с необходимостта да бъдат създадени Общи условия за ползване на електронния магазин, както и Политика за защита на личните данни. Клиентът ни имаше вече изготвена изчерпателна Политика относно бисквитките, поради което не е необходимо да изготвяме този документ. Беше ни оказано пълно съдействие чрез предоставяне на необходимата информация, за да може да си свършим качествено работата при изготвянето на поръчаните документи. Посочените документи следва да се изготвят само на български език, тъй като електронният магазин има само българска версия.

Документите бяха изготвени в уговорения между страните срок и одобрени от клиента, с което успешно приключихме този проект, като са съобразени изцяло както с действащото законодателство, също така и с особеностите на електронния магазин.

Изготвените от нас Общи условия за ползване на електронния магазин съдържат информация относно: идентификация на Доставчика, предмет на Общите условия, характеристики на електронния магазин, условия, при които се извършва регистрация на потребителски профил в електронния магазин, начин на поръчка на стоки, цени и начин на плащане, отказ от поръчка, доставка, отказ на доставка, връщане на стока, възстановяване на заплатена сума, форсмажорни обстоятелства, права и задължения на Ползвателите, права и задължения на Доставчика, обработване на лични данни; освобождаване от отговорност, права на интелектуална собственост, заключителни разпоредби.

Изчерпателната Политика за защита на личните данни съдържа цялата информация, която следва да бъде предоставена съгласно изискванията на чл.13 от Регламент 679/2016.

error: Content is protected !!