Проекти

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български и английски език

май 21, 2019

от

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин за продажба на модни артикули, като за тази цел ни възложи изготвянето на всички необходими документи, които следва да бъдат публикувани на уеб сайта за успешното осъществяване на търговска дейност в интернет. Уеб сайтът има българска и английска версия, поради което клиентът ни възложи изготвянето на документите на български и английски език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която изискахме, за да може да изготвим изчепателни Общи условия за ползване на електронен магазин, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките.

Политиката относно бисквитките, която изготвихме съдържа информация относно определението за бисквитките, по какъв начин се използват, видовете бисквитки, колко време се пази информацията и начините на управление и изтриване на бисквитките.

Изчерпателната Политика за поверителност, която предоставихме на клиента съдържа цялата информация, която следва да бъде предоставена съгласно изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016.

Общите условия за ползване на електронния магазин, които изготвихме предоставят информация относно: идентификация на Доставчика, предмет на Общите условия, характеристики на електронния магазин, условия, при които се извършва регистрация на потребителски профил в електронния магазин, начин на поръчка на стоки, цени и начин на плащане, отказ от поръчка, доставка, отказ на доставка, връщане на стока, възстановяване на заплатена сума, форсмажорни обстоятелства, права и задължения на Ползвателите, права и задължения на Доставчика, обработване на лични данни; освобождаване от отговорност, права на интелектуална собственост, заключителни разпоредби.

Изготвихме посочените документи на български и английски език в уговорения между страните срок, предоставихме ги на нашия клиент, с което успешно приключихме този проект. Изготвените от нас документи са изцяло съобразени както с особеностите на електронния магазин, а също така и с действащото към момента на изготвянето им законодателство.

error: Content is protected !!