Проекти

Извършихме предварително проучване на две търговски марки

май 28, 2019

от

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който е производител на хранителни стоки и ни възложи извършването на предварително проучване на две словни търговски марки за стоки в класове 5, 29 и 30. Клиентът ни възнамерява да регистрира марките като марки на Европейския съюз. След като извършихме предварителното проучване изготвихме становища съдържащи анализ на резултатите от извършените проучвания. Оказа се, че съществува риск от подаване на опозиции, тъй като за всяка от марките открихме, че съществуват по няколко сходни по-ранни марки, поради което посъветвахме нашия клиент да не заявява марките за регистрация.

 

error: Content is protected !!