Проекти

Извършихме предварително проучване на три марки

май 17, 2019

от

През април 2019 година с нас се свърза клиент от чужбина и ни възложи да извършим предварително проучване на две словни и една комбинирана марки. Клиентът ни възнамерява да регистрира марките за територията на Република България пред Патентното ведомство на Република България. Извършихме проучване за всяка една от предоставените марки поотделно и изготвихме три подробни становища съдържащи анализ на резултатите от извършените проучвания. Становищата бяха изготвени на английски език и изпратени на клиента ни, като за всичките три марки бяха идентифицирани рискове от подаване на опозиции, поради което нашата препоръка е марките да не се заявяват за регистрация, тъй като има голяма вероятност да бъдат подадени опозиции. Клиентът ни се съобрази с препоръките ни.

error: Content is protected !!