Новини

Световен Ден на Интелектуалната Собственост

април 25, 2019

от

Всяка година на 26-ти април се чества Световният ден на интелектуалната собственост. Целта е „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял свят“. Различни мероприятия се организират всяка година в цял свят и всяка година световният ден на интелектуалната собственост протича под различно мото. Тази година мотото е „Интелектуална собственост и спорт“. Честито на всички колеги, които се занимават с тази изключително интересна материя и пожелания за много успехи!

error: Content is protected !!