Новини

Обнародван е Закон за защита на търговската тайна

април 08, 2019

от

Закон за защита на търговската тайна е обнародван в бр. 28 от 05.04.2019 година на „Държавен вестник“. В Закона е дадено определение на търговска тайна (чл.3), на притежател на търговска тайна, нарушител, предмет на нарушение, а също така е уредено правомерното и неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, както и изключения от неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. В глава трета на Закона е уредено производството за защита на търговската тайна.

error: Content is protected !!