Проекти

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин

април 03, 2019

от

През март 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин. Клиентът е създал онлайн магазин за търговия с лепила, разтворители за почистване и други аксесоари, служещи за битови и монтажни дейности. Клиентът ни възложи  изготвянето на Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронния магазин, като ни оказа съдействие предоставяйки ни  необходимата информация за изготвянето на посочените документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет. Документите следва да се изготвят само на български език, тъй като електронният магазин има само българска версия.

Изготвените от нас документи са съобразени изцяло с действащото законодателство и особеностите на електронния магазин, като Политиката за защита на личните данни съдържа цялата информация, която е необходимо да бъде предоставена съгласно чл.13 от Регламент 679/2016. Политиката относно бисквитките, която изготвихме и предоставихме на клиента дава дефиниция на това какво представляват бисквитките и по какъв начин се използват, какви са видовете бисквитки, колко време се пази информацията и начините на управление и изтриване на бисквитките.

Общите условия за ползване на електронния магазин, които изготвихме предоставят информация на Ползвателите относно: идентификацията на Доставчика, предмета на Общите условия, характеристиките на електронния магазин, условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта, начин за поръчка на стоки, цени и начин на плащане, промоции и намаления, отказ от поръчка, доставка, отказ на доставка, рекламации, връщане на стока, гаранционно обслужване, възстановяване на заплатена сума, форсмажорни обстоятелства, права и задължения на Ползвателите, права и задължения на Доставчика, обработване на лични данни; освобождаване от отговорност, права на интелектуална собственост, заключителни разпоредби.

Документите бяха изготвени в уговорения между страните срок и одобрени от клиента, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!