Новини

Адвокат Кадиева организира стажантска програма

април 12, 2019

от

Адвокат Красимира Kадиева предоставя на своите клиенти консултации в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия.

Във връзка с разширяване на дейността си, адвокат Кадиева организира платена стажантска програма насочена към студенти от специалност „Право“ (първи или втори курс). Избраните стажанти ще имат възможност да усвоят ценни знания и придобият практически опит.

Продължителността на стажа е от един до три месеца на непълен работен ден с възможност за дългосрочно професионално развитие чрез оставане на работа след приключване на стажа.

Стажът ще бъде изцяло съобразен с програмата в университета на избраните кандидати, като последните ще подпомагат дейността на адв. Кадиева извършвайки преводи, правни проучвания по определени казуси и изпълнение на възложените им задачи във връзка с правната сфера, в която адв. Кадиева е специализирала дейността си.

Какви кандидати се търсят?

Необходими знания и умения:

– Много добра компютърна грамотност, включително и умение за работа с PowerPoint за целите за изготвяне на презентации;

– Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо);

– Отлична езикова култура;

– Отлични комуникативни умения.

Необходими качества и други изисквания към кандидатите:

 – Студенти по специалност „Право“ – първи или втори курс;

– Желание за установяване на нови знания, умения и практически опит;

– Умения за приоритизиране на възложените задачи и изпълнение на задачите в срок;

– Самоиницативни и самомотивиращи се личности;

– Любопитни и креативни личности;

– Добре организирани личности с внимание към детайлите;

– Кандидати, които непрекъснато се стремят към развитие.

Какви условия се предлагат на одобрения кандидат?

– Отлични условия на работа в модерна бизнес сграда в центъра на София;

– Работа на непълен работен ден;

– Възможност за участие в предстоящи семинари и събития;

– Осигуряване на достъп до богата библиотека с материали;

– Възможност за придобиване на знания и практически опит в областта на интелектуалната собственост, електронната търговия и защитата на лични данни във връзка с прилагане на Новия Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

– Възможност за участие в различни проекти;

– Възможност за съставяне на презентации.

Знания и умения, които се очаква да развие одобреният кандидат:

– Придобиване на знания и опит относно предварително проучване на търговски марки;

– Придобиване на знания относно регистрация на търговски марки;

– Придобиване на знания относно съставяне на статии в областта на интелектуалната собственост;

– Придобиване на знания относно съставяне на статии в областта на Защитата на лични данни;

– Придобиване на знания и практически опит относно изготвяне на набор от документи във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

– Придобиване на знания и практически опит относно изготвяне на договори на български и английски език;

– Придобиване на знания и практически опит в изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет.

Начин на кандидатстване и процес на подбор:

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля да изпратите съобщение като използвате контактната форма на този уеб сайт.

Ще ви бъде изпратен адрес на електронна поща, на който следва да изпратите актуална автобиография на български език и мотивационно писмо на английски език.

Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено за целите на осъществяване на подбор и няма да бъдат разкривани на трети лица. Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити в срок до тридесет дни след приключване на процедурата по подбор.

error: Content is protected !!