Срокът за деклариране на собствените или наети електронни магазини работещи отпреди 29.12.2018 година е удължен до 29.06.2019 година

На 29.03.2019 година са обнародвани основните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г., като една от най-важната е, че е удължен срокът за деклариране на собствените или наети електронни магазини работещи отпреди 29.12.2018 година. Срокът за деклариране на електронните магазини работещи отпреди 29.12.2018 година е удължен до 29.06.2019 година. Във връзка с новите изисквания […]

 

На 12 март 2019 година се проведе семинар „IP for You“

На 12 март 2019 година, в хотел “Sense” в гр. София, се проведе семинар „IP for You”, организиран от Службата на ЕС за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office), съвместно с Патентното ведомство на Република България, в което взеха учатие представители по индустриална собственост. Събитието беше част от поредица семинари, които СЕСИС организира ежегодно […]

 

Министерство на финансите предложи проект за изменение на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 година

Министерство на финансите предложи проект за изменение на Наредба Н-18 за обществено обсъждане, което ще продължи до 15 март 2019 година. Най-важните промени залегнали в проекта за изменение на Наредба Н-18 са: Предложение за въвеждане на възможност фискалният бон да бъде в електронен вид, без отпечатване на хартиен носител, от която възможност най-вече ще се […]

 

Патентното ведомство на Република България пусна нов електронен инструмент за решения по опозиции, искания и жалби

От 23.01.2019 година в Портала за електронни услуги на уеб сайта на Патентното ведомство на Република България е внедрена нова функционалност, а именно: публикувани са решенията по опозиции и отказите на експертизата по заявки за марки, постановени през 2017 и 2018 година, а също така и решенията по искания и жалби за всички обекти на […]