Проекти

Успешно регистрирахме електронен магазин в НАП за наш клиент

март 29, 2019

от

Както е известно, през септември 2018 година беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно новите изисквания залегнали в Наредбата, лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 година трябва да регистрират онлайн магазина в срок до 29 март 2019 година.

Практиката на адвокат Кадиева, освен в областта на интелектуалната собственост и защитата на личните данни, също е насочена и в областта на интернет правото и електронната търговия. През последните години помогнахме на много клиенти, които притежават електронни магазини като изготвихме необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в интернет като общи условия за ползване на електронен магазин, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките, както на български, така и на английски език.

Във връзка с новите изисквания залегнали в Наредба № Н-18 през март 2019 година с нас се свърза клиент, който е ползвал услугите ни във връзка с  изготвяне на необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в интернет и ни нае да регистрираме електронния магазин в НАП. Клиентът ни предостави цялата необходима информация съгласно чл. 52м от Наредба № Н-18. Подадохме информацията в НАП по електронен път и регистрацията на електронния магазин на клиента ни беше потвърдена от НАП още същия ден.

error: Content is protected !!