Новини

Патентното ведомство на Република България пусна нов електронен инструмент за решения по опозиции, искания и жалби

март 06, 2019

от

От 23.01.2019 година в Портала за електронни услуги на уеб сайта на Патентното ведомство на Република България е внедрена нова функционалност, а именно: публикувани са решенията по опозиции и отказите на експертизата по заявки за марки, постановени през 2017 и 2018 година, а също така и решенията по искания и жалби за всички обекти на индустриална собственост от 2018 година. Новите решения ще бъдат публикувани регулярно като досега публикуваните решения са приведени изцяло в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Екипът ни се е запознал с по-голяма част от практиката на Патентното ведомство и ще продължава да се информира постоянно за новопубликуваните решения, за да сме в състояние да предлагаме правни услуги от най-високо качество на клиентите си.

error: Content is protected !!