Новини

Министерство на финансите предложи проект за изменение на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 година

март 08, 2019

от

Министерство на финансите предложи проект за изменение на Наредба Н-18 за обществено обсъждане, което ще продължи до 15 март 2019 година.

Най-важните промени залегнали в проекта за изменение на Наредба Н-18 са:

  • Предложение за въвеждане на възможност фискалният бон да бъде в електронен вид, без отпечатване на хартиен носител, от която възможност най-вече ще се възползват електронните магазини.
  • Фискалното устройство за електронен магазин следва да отчита и регистрира всяка продажба чрез генериране на фискален бон в електронен вид или чрез отпечатване на фискален бон.
  • Предвиден е ред за вписване и заличаване на електронните магазини от публичния електронен списък.
error: Content is protected !!