Проекти

Успешно регистрирахме търговско дружество за наш клиент

февруари 21, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация във връзка с изготвянето на учредителните документи за дружеството. Изготвихме пълния набор от документи, внесохме държавната такса, клиентът ни внесе капитала, спесименът беше заверен при нотариус и входирахме всички необходими документи в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. След няколко дни дружеството беше успешно регистрирано.

error: Content is protected !!