Проекти

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

февруари 21, 2019

от

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът разработва онлайн посредническа платформа за намиране на работа и за тази цел ни възложи да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на платформата. Клиентът ни оказа изцяло съдействие като ни предостави достъп до платформата, а също така и информацията, която изискахме, за да може да си свършим качествено работата като изготвим посочените документи.

Изготвихме Политиката за защита на личните данни, която изцяло е съобразена с изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Освен това, Политиката относно бисквитките съдържа дефиниция на това какво представляват бисквитките и по какъв начин се използват, какви са видовете бисквитки, колко време се пази информацията и начините на управление и изтриване на бисквитките. Общи условия за ползване на платформата, които създадохме за нашия клиент предоставят информация на потребителите относно доставчика на платформата, характеристиките на платформата, клаузи относно правата и задълженията на Ползвателите на уеб сайта, клаузи относно правата и задължения на Доставчика, права на интелектуална собственост и др. Успяхме да изготвим всички документи в уговорения между страните срок и да ги предоставим на клиента, с което успешно приключихме този проект.

 

 

error: Content is protected !!