Проекти

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

февруари 05, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът разработва онлайн информационна платформа и ни нае, за да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на платформата. Документите трябва да бъдат изготвени до първата половина на месец февруари. Клиентът ни оказа изцяло съдействие като ни предостави информацията, която изискахме, за да може да си свършим качествено работата като изготвим посочените документи в посочения срок.

Изготвената от нас Политика за поверителност е изцяло съобразена с изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Също така, изготвената от нас Политика относно бисквитките съдържа дефиниция на това какво представляват бисквитките и по какъв начин се използват, какви са видовете бисквитки, колко време се пази информацията и начините на управление и изтриване на бисквитките. Изчерпателните Общи условия за ползване на уеб сайт предоставят информация на потребителите относно доставчика на платформата, характеристиките на платформата, условията за извършване на регистрация на потребителски профил на уеб сайта, клаузи относно правата и задълженията на Ползвателите на уеб сайта, клаузи относно правата и задължения на Доставчика, клаузи относно свобождаване от отговорност, абонамент за бюлетин и права на интелектуална собственост. Успяхме да изготвим всички документи в срок и да ги предоставим на клиента, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!