Проекти

Вписахме успешно промяна в седалището и адреаса на управление на търговско дружество

февруари 26, 2019

от

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по няколко други проекта. Клиентът ни е извършил прояна в седалището и адреса на управление на търговското си дружество. Нае ни да  изготвим необходимите документи и да впишем обстоятелствата по промяната в седалището и адреса на управление на търговското му дружество в Търговския регистър. Екипът ни подготви всички необходими документи, които трябва да се входират и оказа пълно съдействие на нашия клиент. Входирахме документите по електронен път и след няколко дни промяната беше вписана успешно.

error: Content is protected !!