Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

На 24.01.2019 година, на второ четене, беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. С приетите промени в досега действащия Закон за защита на личните данни се цели да бъде внедрена в националното ни законодателство новата европейска правна рамка в областта на защитата на личните данни, тъй като на […]