Проекти

Успешно променихме името на притежател на международна търговска марка

януари 02, 2019

от

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти. Клиентът ни е притежател на регистрирана международна търговска марка пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Тъй като клиентът ни е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката, се налага тази промяна да бъде вписана. Клиентът ни нае да впишем промяната на името. След като подготвихме всички необходими документи за успешно вписване на промяната, ги входирахме в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и заплатихме държавната такса. Промяната на името на притежателя на международната марка беше вписана успешно през месец октомври 2018 година. Накрая, предоставихме на клиента документ удостоверяващ успешното вписване на промяната на името на притежателя на международна марка.

error: Content is protected !!