Проекти

Успешно променихме името и адреса на заявител на национална марка

януари 24, 2019

от

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти. Клиентът ни е заявител национална марка пред Патентното ведомство на Република България и е извършил промяна в името и адреса. Беше ни възложана задача да впишем промяната, за да могат данните за заявителя на марката да бъдат актуални съгласно изискванията на чл.40 от Закона за марките и географските означения. Подготвихме необходимите за вписването на промените документи, заплатихме държавната такса и подадохме документите в Патентното ведомство. След няколко дни промяната беше вписана успешно. Предоставихме удостоверение на клиента за извършената промяна, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!