Проекти

Успешно променихме адреса на притежател на две национални марки

януари 25, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е притежател на две словни национални марки. Притежателят на марките е юридическо лице и е била извършена промяна в адреса на управлението на дружеството – притежател на марките. Клиентът ни възложи изготвянето на необходимите документи, за да бъде вписана промяната в досието на марките, за да се спазят изискванията на чл. 40 от Закона за марките и географските означения. Подготвихме всички документи за извършване на вписването, заплатихме държавната такса и подадохме документите в Патентното ведомство. След няколко дни промяната беше вписана успешно. Предоставихме два броя удостоверения на клиента (за всяка марка съответно) за извършената промяна, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!