Проекти

Променихме името и адреса на заявител на национална марка

януари 09, 2019

от

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който е подал заявка за регистрация на национална марка пред Патентното ведомство на Република България. Клиентът е извършил промяна в името и адреса и ни възложи да впишем тази промяна, за да могат данните за заявителя на марката да бъдат актуални съгласно изискванията на чл.40 от Закона за марките и географските означения. Подготвихме необходимите документи, заплатихме държавната такса и подадохме документите в Патентното ведомство. След няколко дни промяната беше вписана успешно. Предоставихме удостоверение на клиента за извършената промяна.

error: Content is protected !!