Проекти

Променихме адреса на управление на търговско дружество

януари 21, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е извършил промяна в адреса си на управление. Клиентът ни възложи да изготвим необходимите документи и да впишем промяната в обстоятелствата в Търговския регистър. Изготвихме всички необходими документи, които следва да се входират в Търговския регистър, за да бъде успешно вписана промяната и ги входирахме по електронен път. След няколко дни промяната беше вписана успешно.

error: Content is protected !!