Проекти

Изготвихме уведомление за прекратяване на нарушение

януари 08, 2019

от

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който има регистрирана национална марка с действие на територията на Република България. Клиентът ни е установил, че е била регистрирана идентична марка като марка на Европейския съюз за идентични стоки. Регистрираната марка на ЕС е по-късна марка. Както е известно, марките на ЕС имат действие и на територията на Република България. Тъй като марките са идентични и стоките, за които са регистрирани двете марки са идентични, съществува вероятност за объркване на потребителя, която включва възможност за свързване на по-късната марка с по-ранната марка, тоест потребителите ще помислят, че марките принадлежат на един и същ притежател. Клиентът ни има право да подаде искане за заличаване на по-късната марка пред Службата на ЕС за интелектуална собственост, но преди това го посъветвахме да изпратим уведомление за доброволно прекратяване на нарушение. Клиентът ни възложи изготвянето и изпращането на писмо за доброволно преустановяване на нарушение. Изготвихме писмото, в което предоставихме информация относно по-ранната марка притежание на нашия клиент, извършихме сравнение между двете марки, сравнение между стоките и направихме заключение, че съществува вероятност за объркване на потребителите. Предоставихме на притежателя на по-късната марка срок от тридесет дни, в които да извърши ограничение на стоките в регистрацията. Изпратихме писмото за преустановяване на нарушение по електронна поща и факс на представителите по индустриална собственост, които са извършили регистрация на по-късната марка. Към писмото приложихме и свидетелство за регистрация на марката на клиента ни.

error: Content is protected !!