Проекти

Изготвихме Общи условия за ползване на електронен магазин

януари 03, 2019

от

През втората половина на декември 2018 година с нас се свърза клиент, който разработва електронен магазин и ни възложи изготвянето на Общи условия за ползване на онлайн магазин. След като клиентът ни предостави необходимата информация и ни запозна в детайли с платформата, екипът ни се зае с изготвянето на документа, в който включихме клаузи относно:

– Цели и обхват на Общите условия;

– Дефиниции;

– Идентификацията на Доставчика;

– Предмета на Общите условия;

– Характеристиките на уеб сайта;

– Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;

– Начин за поръчка на стоки;

– Цени и начин на плащане;

– Отказ от поръчка;

– Доставка;

– Отказ на доставка. Рекламации;

– Връщане на стока;

– Възстановяване на заплатена сума;

– Форсмажорни обстоятелства;

– Права и задължения на Ползвателите;

– Права и задължения на Доставчика;

– Обработване на лични данни;

– Освобождаване от отговорност;

– Връзки към сайтове на трети страни;

– Абонамент за бюлетин;

– Права на интелектуална собственост;

– Заключителни разпоредби.

След като изготвихме Общите условия за ползване на интернет магазина, ги предадохме на клиента, който ги одобри и по този начин успешно завършихме проекта като клиентът ни има възможност да продължи безпроблемно своите бизнес начинания.

error: Content is protected !!