Извършихме проучване на две марки за клас 41 от Ницската класификация на стоките и услугите
октомври 22, 2018 в Проекти

от

През май 2015 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по няколко проекта и ни възложи да извършим проучване на две марки за следните услуги попадащи в клас 41 от Ницската класификация на стоките и услугите, а[...]
Изготвихме договор за изработка и договор за абонаментно обслужване
октомври 22, 2018 в Проекти

от

През август 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за графичен дизайн, който ни възложи да изготвим договор за абонаментно обслужване и договор за изработка. Договорът за абонаментно обслужване трябва да се изготви на български език, а договорът за изработка[...]
Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите
октомври 22, 2018 в Проекти

от

През юни 2018 година с нас се свърза клиент – търговец на стоки, който ни възложи да извършим проверка на словна марка за услуги от клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Извършихме проучването и изготвихме писмено становище съдържащо резултатите[...]
Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт за клиент производител на шрифтове
октомври 22, 2018 в Проекти

от

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който разработва шрифтове и ни възложи да изготвим следните документи, които да публикува на уеб сайта си където са обявени създадените от него шрифтове, а именно: Политика за защита на личните данни, Политика[...]
Изготвихме договори за отстъпване правото на използване върху шрифтове
октомври 22, 2018 в Проекти

от

През ноември 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим три договора за отстъпване правото на използване върху шрифтове на английски език. Клиентът ни предостави информацията, която желае да бъде включена в договорите, за да бъдат уредени отношенията[...]
Изготвихме договор за изработка, споразумение за конфиденциалност и договор за представителство на английски език
октомври 19, 2018 в Проекти

от

През юли 2017 година с нас се свърза клиент – UI и UX дизайнер, който ни възложи да изготвим следните документи на английски език, тъй като контрагентите, с които ще сключва договорите са чуждестранни лица:  договор за изработка, споразумение за конфиденциалност и[...]
Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт за наш клиент
октомври 19, 2018 в Проекти

от

През август 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика за поверителност съобразена с изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт на български език, които ще[...]
Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 7, 9, 10 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите
октомври 19, 2018 в Проекти

от

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да регистрираме предоставената от него марка като марка на ЕС. Предоставената от клиента марка е комбинирана марка в състава на която има словен и фигуративен елемент като в случая словният[...]
Успешно вписахме промяна в адрес на притежател на марка
октомври 19, 2018 в Проекти

от

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който беше променил седалището и адреса на управление на дружеството, което е притежател на регистрирана търговска марка. Клиентът ни възложи да извършим вписване и в Патентното ведомство на променения адрес в досието на[...]
Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет за клиент – търговец на осветителни тела
октомври 19, 2018 в Проекти

от

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на осветителни тела и ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет, които да публикува на новосъздадения електронен магазин, както на български, така и[...]