Успешно променихме името и адреса на притежател на международна търговска марка
декември 28, 2018 в Проекти

от

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който е притежател на регистрирана международна търговска марка пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и ни уведоми, че е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката, а[...]
Извършихме предварително проучване на три марки
декември 27, 2018 в Проекти

от

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни предостави три словни марки и ни нае да извършим предварително проучване, за да установим дали марките могат да бъдат регистрирани като марки на Европейския съюз пред Службата на ЕС за интелектуална[...]
Консултирахме клиент във връзка с претендирано нарушение на авторски права върху фотография
декември 14, 2018 в Проекти

от

През декмври 2018 година с нас се свърза клиент, който e получил писмо от немски адвокати, които са наети от собственик на немски уебсайт. В писмото изпратено до нашия клиент се твърди, че са нарушени авторски  права върху фотография на фотограф -[...]
Изготвихме Политика за защита на личните данни
декември 13, 2018 в Проекти

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент – собственик на електронен магазин, който ни възложи изготвянето на Политика за поверителност на български език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която изискахме, за да може да си свършим качествено работата като[...]
Извършихме преварително проучване на марка за стоки от клас 29 от МКСУ
декември 13, 2018 в Проекти

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка, която желае да регистрира за стоки от клас 29 от МКСУ. Клиентът ни желае да регистрира национална марка в Патентното ведомство на Република[...]
Изготвихме писмо за доброволно прекратяване на нарушение на марка
декември 10, 2018 в Проекти

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент занимаващ се с търговия със стоки, с който преди това сме работили по няколко проекта. Клиентът току що беше установил, че негов конкурент е изкопирал без никаква промяна една от неговите марки, което[...]
Изготвихме становище за наш клиент относно сравнение между две търговски марки
декември 04, 2018 в Проекти

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по други проекти и ни възложи изготвяне на писмено становище, в което да отговорим на въпроса дали като притежател на по-ранна марка има право да се противопостави[...]
Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 35 от МКСУ
ноември 30, 2018 в Проекти

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на предварително проучване на словна марка, която желае да заяви за регистрация като национална марка пред Патентното ведомство на Република България за услуги в клас 35 от МКСУ. След[...]
Изготвихме Политика относно бисквитките за наш клиент на български и английски език
ноември 23, 2018 в Проекти

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим Политика относно бисквитките на български и английски език, тъй като електронният магазин за продажба на спортни стоки на[...]
Извършихме обучение на наш клиент във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
ноември 21, 2018 в Проекти

от

През ноември 2018 година към нас се обърна клиент, който ни възложи да извършим обучение в офиса на клиента относно основните положения свързани със защитата на личните данни залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679, който влезе в сила на 25 май 2018 година.[...]