Проекти

Изготвихме Политика за защита на личните данни

декември 13, 2018

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент – собственик на електронен магазин, който ни възложи изготвянето на Политика за поверителност на български език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която изискахме, за да може да си свършим качествено работата като изготвим Политиката за защита на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, в срок.

Изготвената от нас Политика за поверителност е изцяло съобразена с изискванията залегнали в чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и съдържа информация относно администратора на лични данни, какви лични данни събира и обработва администратора, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, дали е задължително предоставянето на личните данни, защита на личните данни, получателите на които могат да бъдат разкрити данните, права  на физическите лица, ред за упражняване на правата.