Проекти

Изготвихме писмо за доброволно прекратяване на нарушение на марка

декември 10, 2018

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент занимаващ се с търговия със стоки, с който преди това сме работили по няколко проекта. Клиентът току що беше установил, че негов конкурент е изкопирал без никаква промяна една от неговите марки, което означава, че използва идентична на неговата марка в търговската си дейност за предоставяне на идентични услуги. Клиентът ни има права върху марката от около десет години, а  конкурентът му използва идентичната марка от 2018-та година. Консултирахме клиента за всички възможни начини, по които има възможност да защити правата върху марката си. Посъветвахме клиента, че най-бързият и подходящ начин за преустановяване на нарушението, е да изготвим и изпратим на нарушителя писмо за доброволно преустановяване на нарушение на марка. Клиентът ни възложи да изготвим писмото. В писмото, с което каним нарушителя да преустанови нарушението описахме фактическата обстановка и предоставихме на нарушителя срок от две седмици, в който да преустанови нарушението, а именно: да спре да използва марката. Посочихме, че ако не преустанови нарушението в посочения срок, ще предприемем всички законови процесуални действия, за да защитим правата върху марката на клиента.

error: Content is protected !!