Новини

Внедрихме нова функционалност в уебсайта

декември 08, 2018

от

Внедрихме нова функционалност в уеб сайта, а именно: Портал за „Е-Услуги“ (Електронни услуги), който е разработен, за да може да предоставим на клиентите си възможност да изпращат към нас заявки по електронен път относно следните услуги, за които желаят да ни наемат, а именно: Предварително проучване на марка, Регистрация на национална марка, Регистрация на марка на Европейския съюз, Наблюдение на марка и Подновяване на марка. По този начин клиентите имат възможност да получат подробна информация относно всяка услуга, за която могат да ни наемат чрез изпращане на електронен формуляр, тъй като сме описали какво включва съответната услуга, какви са държавните такси, респективно и нашия хонорар за услугата. Също така, клиентите могат да се ориентират каква информация ни е необходима, за да може да изпълним съответната услуга, която може да бъде заявена по електронен път. Порталът за електронни услуги в уеб сайта е достъпен на https://kadievaip.com/e-services/.

error: Content is protected !!