Новини

Промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания

ноември 08, 2018

от

На 1-ви ноември 2018 година бяха приети промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания. Промените в него целят прозрачност, която ще се постига чрез деклариране на финансирането на печтните, електронните и онлайн медии.  Предвиждат се  санкции при неспазване на това задължение.

С промените в Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания се предвижда и нов специален регистър, в който за всяка предходна календарна година да се оповестяват източниците на финансиране на медиите, размера и основанието им.

error: Content is protected !!