Новини

Промени в Закона за авторското право и сродните му права

ноември 08, 2018

от

На 31-ви октомври 2018 година бяха приети промени в Закона за авторското право и сродните му права, свързани с хората с увреждения и по-специално незрящите български граждани, лица с трайно нарушено зрение, както и лица с увреждане, което не позволява четенето на печатни издания. В резултат на промените, без съгласието на носителя на авторски права и без заплащане на възнаграждение, е допустимо използването на произведения от незрящи хора в достъпен за тях формат. Под достъпен формат следва да се разбира езика на хората с увредено зрение – брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига).

error: Content is protected !!