Новини

Патентното ведомство на Република България разшири портфолиото на електронния си регистър

ноември 08, 2018

от

Патентното ведомство на Република България разшири портфолиото на електронния си регистър като потребителите вече имат възможност да намират информация относно нови сортове растения и породи животни. Потребителите могат да извършват комбинирани търсения по следните критерии: наименование, номер на заявка, дата на заявяване, защитен номер, публикации, статус, произход, приоритет, латинска класификация, БГ класификация, заявител/притежател, представител по ИС, автор/и.

Освен информация относно сортове растения и породи животни в електронния регистър на Патентното ведомство на Тепублика България потребителите могат да намерят информация и за останалите обекти на индустриална собственост, като марки, национални патенти, полезни модели, географски означения, европейски патенти, промишлени дизайни.

 

error: Content is protected !!