Проекти

Изготвихме Политика относно бисквитките за наш клиент на български и английски език

ноември 23, 2018

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим Политика относно бисквитките на български и английски език, тъй като електронният магазин за продажба на спортни стоки на клиента има българска и английска версия. Клиентът ни предостави цялата необходима информация относно видовете бисквитки, които уеб сайтът използва, за да можем да изготвим изчерпателна Политика относно бисквитките, която съдържа информация относно: – какво представляват бисквитките и по какъв начин се използват; – какви видове бисквитки има; – колко време се пази информацията; – начини за управление и изтриване на бисквитките; – промени в Политиката относно бисквитките. Документът беше изготвен в уговорения срок и предаден на клиента.

 

error: Content is protected !!