Проекти

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин

ноември 02, 2018

от

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът е собственик на електронен магазин и ни възложи да изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин както на български, така и на английски език. Клиентът ни предостави информацията, която изискахме, за да може да си свършим качествено работата като изготвим посочените документи в срок.

Политиката за поверителност, която изготвихме е изцяло съобразена с изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 и съдържа информация относно администратора на лични данни, какви лични данни събира и обработва администратора, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, дали е задължително предоставянето на личните данни, защита на личните данни, получателите на които могат да бъдат разкрити данните, права  на физическите лица, ред за упражняване на правата.

Политиката относно бисквитките, която изготвихме и предоставихме на клиента дава дефиниция на това какво представляват бисквитките и по какъв начин се използват, какви са видовете бисквитки, колко време се пази информацията и начините на управление и изтриване на бисквитките.

В изчерпателните Общи условия за ползване на електронния магазин, които изготвихме, предоставихме на потребителите информация относно доставчика, характеристиките на платформата, условията за извършване на регистрация на потребителски профил на уеб сайта, начина за поръчка на стоки, начина на плащане, условия за отказ от поръчка, доставка, условия за отказ на доставка и рекламации, условия за връщане на стока и възстановяване на заплатена сума, клаузи относно правата и задълженията на Ползвателите на уеб сайта, клаузи относно правата и задължения на Доставчика, клаузи относно свобождаване от отговорност, абонамент за бюлетин и права на интелектуална собственост.

error: Content is protected !!