Проекти

Извършихме предварително проучване на марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от МКСУ

ноември 08, 2018

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим проверка на словна марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марките. Клиентът ни има намерение да развива марката само на територията на Република България затова следва да проверим дали има сходни по-ранни марки с действие на територията на България. След като извършихме проверката в базите данни се оказа, че са налице три по-ранни марки, които имат действие на територията на Република България и са регистрирани за услуги в класове 36 и 37 от МКСУ. След като извършихме по-подробно проучване намерихме доказателства за използването на едната от марките. Изготвихме писмено становище и предоставихме резултатите от извършеното проучване на клиента и го посъветвахме да не разработва тази марка, защото има веротяност да бъде подадена опозиция от притежател на една от по-ранните марки или ако марката се регистрира успешно, впоследствие да бъде заличена.

 

error: Content is protected !!