Проекти

Успешно регистрирахме търговско дружество за наш клиент предлагащ езикови курсове

октомври 23, 2018

от

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент, който предлага езикови курсове и ни възложи да регистрираме търговско дружество. Изготвихме пълния комплект с документи, който е необходим, за да бъде успешно регистрирано дружеството и входирахме документите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по електронен път. Заплатихме държавната такса за регистрация на търговско дружество като преди това бяхме внески капитала. След няколко дни дружеството беше регистрирано успешно.

 

error: Content is protected !!