Проекти

Успешно регистрирахме национална марка за клиент – агенция за недвижими имоти

октомври 15, 2018

от

През март 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за недвижими имоти и ни възложи за заявим за регистрация като национална марка пред Патентното ведомство предоставена от него комбинирана марка, която в състава си съдържа словен и фигуративен елемент. На първо място предоставихме на клиента брошура, която съдържа полезна информация марките като срок на действие, разрешени промени в марката, способи за защита при нарушение и други. Също така извършихме предварително проучване както по словен, така и по фигуративен елемент като резултатите от извършената от нас проверка бяха описани в писмено становище, което изпратихме на клиента. Марката е достатъчно отличителна и ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. Също така, при извършеното проучване не бяха установени сходни по-ранни марки, при което няма риск от подаване на опозиция. Преминахме към заявяване на марката като попълнихме заявката и я подадохме по електронен път. Заплатихме държавната такса за заявяване, експертиза и публикация на заявката. Заявката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ каквато беше и нашата прогноза и беше публикувана в Официалния Бюлетин на Патентното ведомство. В предоставения срок, който е три месеца не бяха подадени вързажения и опозиции. Заплатихме втората част от държавната такса, която е за регистрация, публикация на регистрираната марка и издаване на свидетелство за регистрация. Накрая предадохме свидетелството за регистрация, с което успешно приключихме процедурата по регистрация на национална марка за услуги попадащи в клас 36 от Ницската класификация на стоките и услугите.

error: Content is protected !!