Проекти

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за клиент – производител и търговец на бижута

октомври 18, 2018

от

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент, който желае да регистрира марка на Европейския съюз за стоки попадащи в клас 14 от Ницската класификация на стоките и услугите (бижута) и услуги от клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите (търговия с бижута). Клиентът пожела да извършим предварително проучване, за да се установи дали няма по-ранни сходни марки, което проучване е част от нашата услуга по регистрация на марка и ние винаги извършваме, защото смятаме, че това е най-важната част от услугата, която предоставяме. Разбира се, разяснихме на клиента как протича самата процедура по регистрация и предоставихме материали съдържащи полезна информация относно търговските марки.

Извършеното от нас проучване показа, че са налице сходни марки, които са регистрирани за сходни стоки и услуги, поради което клиентът ни предостави още няколко думи, за които да извършим проверка. От всички предложения само едно не нарушава чужди по-ранни права, поради което препоръчахме на клиента да разработи именно него. След около седмица клиентът ни предостави комбинирана марка – думата, която проверихме заедно с фигуративен елемент, която да заявим за регистрация пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Заявихме марката за регистрация през ноември 2017 година, заплатихме държавните такси и след около седмица марката беше публикувана в Официалния Бюлетин на Службата, защото е достатъчно отличителна и преминава абсолютните основания за отказ. В предвидения тримесечен срок не бяха подадени опозиции и през март 2018 година марката беше успешно регистрирана. Изпратихме свидетелството за регистрация на  марката на клиента по електронна поща. Клиентът продължава да работи с нас, тъй като се възползва от услугата, която предоставяме на притежатели на марки, а именно „Наблюдение на марка“, възлагайки ни наблюдението на неговата марка, за да може да се подават опозиции в срок в случай, че се заявят за регистрация сходни или идентични марки.

error: Content is protected !!