Проекти

Успешно прехвърлихме марка чрез правоприемство

октомври 17, 2018

от

През юни 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи прехвърлянето на марка чрез правоприемство за всички услуги в регистрацията. Разяснихме на клиента, че обикновено прехвърлянето се вписва в Държавния регистър воден от Патентното ведомство след седем работни дни считано от подаването на документите и заплащането на държавната такса. Клиентът ни предостави  необходимите документи доказващи правоприемството, попълнихме необходимите документи и ги входирахме в Патентното ведомство. Накрая заплатихме държавната такса за вписване на прехвърлянето. След около една седмица прехвърлянето беше успешно вписано, за което получихме удостоверение издадено от Патентното ведомство, което предадохме на клиента.

 

error: Content is protected !!