Проекти

Успешно подновихме марка за следващ период от десет години

октомври 26, 2018

от

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който е притежател на национална търговска марка, действието на която изтича скоро и ни възложи да се заемем с подновяването на марката, тъй като клиентът ни желае да продължи да използва марката си и да има изключителни права върху нея. Марката е регистрирана за стоки в класове 29, 30 и 31 от МКСУ. Клиентът желае да подновим марката за всички стоки в регистрацията. Изготвихме необходимите документи, подадохме ги в Патентното ведомство на Република България и заплатихме държавната такса за подновяване. След няколко дни марката беше успешно подновена за последващ период от десет години. Накрая, предоставихме на клиента удостоверение удостоверяващо подновяването.

 

error: Content is protected !!