Проекти

Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

октомври 15, 2018

от

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да впишем прехвърляне на неговата търговска марка, която е регистрирана за стоки в клас 16 и услуги в клас 41 от Ницската класификация на стоките и узлугите. Клиентът ни се довери относно прехвърлянето на марката, тъй като услугата по „прехвърляне на марка“, която предоставяме вклюва следното:

  • Запознахме клиента с естеството на процедурата по прехвърляне на марка;
  • Подготвихме всички необходими документи за извършване на прехвърлянето на марката чрез продажба, включително и договора за продажба на марка като в него се съдържаха необходимите клаузи, за да бъде успешно вписано прехвърлянето.
  • Входирахме документите в Патентното ведомство на Република България.
  • Заплатихме предвидената в тарифата на Патентното ведомство държавна такса за вписване на прехвърлянето.
  • Навременно информирахме клиента ни относно хода на процедурата.
  • След около една седмица прехвърлянето беше вписано успешно и получихме удостоверение удостоверяващо прехвърлянето, което предадохме на клиента и с това успешно приключихме процедурата по продажба на търговска марка.
error: Content is protected !!