Проекти

Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

октомври 24, 2018

от

През юни 2016 година с нас се свърза клиент, на когото преди това успешно сме регистрирали две търговски марки. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на неговата търговска марка, която е регистрирана за стоки в класове 6, 8, 11, 14, 20 и 21 от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши за всички стоки посочени в регистрацията. Прехвърлянето на марката следва да се извърши чрез продажба. Запознахме клиента с естеството на процедурата и изготвихме необходимите документи. Входирахме документите в Патентното ведомство и заплатихме държавната такса. След няколко дни прехвърлянето на националната търговска марка беше вписано успешно и получихме удостоверение удостоверяващо прехвърлянето, което предадохме на клиента и с това успешно приключихме процедурата по продажба на търговска марка.

error: Content is protected !!