Проекти

Помогнахме на клиент – разработчик на приложения да се регистрира като администратор на лични данни

октомври 11, 2018

от

През 2016 година с нас се свърза клиент – разработчик на приложения, който преди това беше работил с нас и по друг проект. Клиентът ни възложи да изготвим всички необходими документи, за да може да се регистрира като администратор на лични данни пред Комисията за защита на лични данни. Разяснихме на клиента същността на регистрационната процедура и изготвихме необходимите документи, които следва да се входират, а именно: попълване на заявление за регистрация на администратор на лични данни юридическо лице; попълване на бланки относно водените от администратора регистри, а именно: Регистър „Персонал“ и Регистър „Контрагенти“. Освен това изготвихме и Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

error: Content is protected !!