Проекти

Изготвихме Споразумение за неразкриване на поверителна информация на английски език за клиент – разработчик на софтуер

октомври 23, 2018

от

През март 2018 година с нас се свърза клиент – разработчик на софтуер, който ни възложи да изготвим изчерпателно споразумение за конфиденциалност на английски език, тъй като клиентът ни оперира предимно извън България и подизпълнителите, с които ще подпише споразумението са англоговорящи. Клиентът обърна внимание на няколко неща, които държи да бъдат включени в споразумението. След няколко дни изготвихме споразумение за неразкриване на поверителна информация, което страните да уредят отношенията си относно запазването на конфиденциалност при размяната на поверителна информация помежду си. Предложеното от нас споразумение беше изцяло одобрено от клиента, тъй като изчерпателно урежда отношенията между Приемащата и Разкриващата страна относно запазването на конфиденциалност при размяната на конфиденциална информация.

 

error: Content is protected !!