Проекти

Изготвихме споразумение за конфиденциалност и договор за изработка за клиент – моден дизайнер

октомври 12, 2018

от

През юни 2016 година с нас се свърза моден дизайнер, който ни възложи изготвянето на споразумение за конфиденциалност, а също така и договор за изработка. Успяхме да изготвим посочените документи в предвидения срок. Договорът за изработка, който предложихме на клиента е със следната структура, а именно: идентификация на страните, предмет на договора, срок, възнаграждение и начин на плащане, права и задължения на възложителя, права и задължения на изпълнителя, прекратяване на договора, неустойки, заключителни разпоредби.

error: Content is protected !!