Проекти

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт за клиент – портал за недвижими имоти

октомври 22, 2018

от

През юли 2018 година с нас се свърза клиент притежаващ поратал за недвижими имоти, който ни възложи изготвянето на Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за защита на личните данни, а също така и Политика относно бисквитките. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави необходимата информация, за да може да изготвим в срок посочените документи. Документите бяха изготвени в уговорения между страните срок и бяха одобрени от клиента.

 

error: Content is protected !!